Κρατήσεις

Τιμοκατάλογος

 
Romantic Natural Apartments
25/05-15/06 15/09-30/09 25/05-15/06 15/09-30/09 25/05-15/06 15/09-30/09
€65 €75 €90
15/06-15/07 1/09-15-09 15/06-15/07 1/09-15-09 15/06-15/07 1/09-15-09
€80 €90 €110
15/07-31/08 15/07-31/08 15/07-31/08
€95 €110 €140

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης κατά τη διάρκεια της διαμονής ο
πελάτης υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση στην επιχείρηση το 50%
της αξίας του υπολοίπου των ημερών της συμφωνηθείσας περιόδου.

Ώρα άφιξης 14:00.Δικαίωμα χρήσης δωματίου μέχρι 12:00.Για χρήση δωματίου
Μέχρι ώρα 18:00 η πρόσθετη επιβάρυνση είναι 50%.Πέραν της 18:00 καταβάλλεται ολόκληρη η ημερησία αποζημίωση.

Ώρα αναχώρησης 12:00

Η τοποθέτηση πρόσθετης κλίνης επιτρέπεται ύστερα από αίτηση του πελάτη
Και η τιμή προσαυξάνεται κατά 20%.

Σε περίπτωση ακύρωσης 21 ημέρες πριν την άφιξη η επιστρέφεται ολόκληρη η προκαταβολή.

Τα κατοικίδια δεν επιτρέπονται.

2 + 0 = ?